Over Nicole

ARTIST STATEMENT

 

 

 

 

Iedereen kan op zijn eigen manier naar de wereld kijken…

Het ontdekken van de camera in 2013 tijdens mijn burn-out-periode veranderde mijn leven en deed me bewuster leven. De camera veranderde de manier waarop ik naar dingen keek en ik ontdekte prachtige kunst in het dagelijks leven. Nu ben ik wakker en voel ik me vrij om mezelf te ontwikkelen op een artistieke en vrije manier. Ik zie de wereld op mijn eigen manier, vooral omdat ik overal lijnen en patronen zie. Het kopen van een camera veranderde mijn leven op een positieve manier.

Mijn naam is Nicole Tanke, een Nederlandse freelance architectuurfotografe uit Twente, Oost Nederland. Na het behalen van de Fotografieopleiding aan de School voor Fotografie in Utrecht, ben ik sinds 2016 werkzaam als professionele architectuurfotograaf in Nederland. Ik heb een HEAO – Commerciële Economie achtergrond en eerder werkte ik in het bedrijfsleven en semi-overheid in marketing en administratieve adviesfuncties.

Een burn-out in 2013 was de trigger voor mij om bewuster te leven en alleen dingen te doen die mijn hart echt sneller doen kloppen: ik wil mijn rechterbrein en creativiteit ontwikkelen, avonturen ontdekken en beleven, mensen inspireren en bewust maken en natuurlijk om prachtige foto’s te maken.

Mijn hart en kracht ligt in de richting architectuurfotografie en ik doe dit het liefst alleen. Mijzelf uitdrukken in deze vorm van fotografie is mijn kracht en het is een soort ontspanning voor mij, het stelt me ​​in staat om meer bewust te zijn in het nu. Fotografie heeft mijn hart gestolen. Het is een geschenk voor mij om de schoonheid te zien in vormen die we allemaal zien in elke dag, het normale leven. Als je goed kijkt en bewust leeft in het nu, kun je dit geschenk aan jezelf geven. Vanuit mijn eigen herkenbare stijl en visie kun je mijn perspectief en manier van kijken zien.

Ik ben lid van DuPho (Nederlandse fotografen). Mijn afbeeldingen hebben auteursrecht. Het gebruik ervan is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming.

Kijk hier naar het videoportret van Nicole Tanke

ENGELSE VERTALING

Everyone can look at the world in their own way….

Discovering the camera in 2013 during my burn-out period changed my life and made me live more consciously. The camera changed the way I look at things and I discovered beautiful art in everyday life. Now I’m awake and feel freedom to develop myself in an artistic and free way. I see the world in my own way, especially seeing  lines and patterns everywhere.. Buying a camera changed my life in a positive way.

My name is Nicole Tanke, a Dutch freelance architectural photographer from the East of The Netherlands, called Twente. After having completed the Photography Course at the School for Photography in Utrecht, I have been working as a professional photographer since 2016. I have a HEAO – Commercial Economics background and previously I worked in business and semi-government in marketing and administrative advisory functions.

A burn-out in 2013 was the trigger for me to live more consciously and to only do things that really make my heart beat faster: I want to develop my right brain and creativity, discover and go on adventures, inspire people and make them aware and of course to make beautiful images.

My heart and power is into architectural photography and I prefer to do this alone. Expressing myself in this form of photography is my strength and  its a kind of mindfullness for me, it allows me to be more aware in the now. Photography has stolen my heart. It is a gift for me to see the beauty in forms we all see in every day, normal life. If you  look carefully and are consciously living in the now, you  can  give  this gift to yourself.

From my own recognizable style and vision, you can see my perspective and way of looking.

I often work for clients such as architects and (related) construction companies. In addition, I want to work autonomously in line play images and beautiful photo art.

I am a member of DuPho. My images have copyright. The use of it is not allowed without written permission.

 

 

 

error: Content is protected !