Fotoserie ABSTRACT ATTRACTS!

Abstracte fotokunstserie ABSTRACT ATTRACTS!

Ik heb een haat-liefde relatie met onze razendsnelle 24/7-samenleving.
De vloedgolf van de dagelijkse prikkels en informatie overvallen me elke dag opnieuw.
Enerzijds voel ik veel liefde voor het feit dat ieders wereld groter is geworden en nog steeds elke dag groter wordt.
Dit dankzij de vooruitstrevende technologische ontwikkelingen die er moeiteloos voor zorgen dat steeds meer mensen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen.
De wereld ligt aan onze voeten!
Anderzijds voel ik de stress en de drukte die onze huidige 24-uurseconomie met zich meebrengt.
Overal en altijd zijn er prikkels die hard binnenkomen en dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer.

 

Tijdens mijn burn-out, enkele jaren geleden, ben ik zo geschrokken van de kwetsbaarheid van mijn eigen mentale gezondheid.
Ik ben er trots op dat ik er zo veel sterker uit ben gekomen, mezelf beter heb leren kennen en betere keuzes maak.
Deze periode heeft me voor altijd veranderd in positieve zin. Ik leerde mijzelf tijdens mijn herstel steeds beter kennen en nog steeds groei ik elke dag.
Ook ben ik me sindsdien dagelijks bewust van de balans tussen actie en rust en kan ik hier steeds beter mee omgaan.

‘Ik wil mijn eigen wereld creëren. Een abstracte wereld die niet zoals de reële werkelijkheid is, maar zoals de werkelijkheid zoals ik die zelf wil zien.’

Ik ben een kind van de pragmatische generatie, ook wel de patat-generatie. Het was de laatste generatie die zonder technologie opgroeide.
En soms, soms verlang ik, voor mijzelf en mijn kinderen, terug naar die rustige tijd zonder keuzestress. Terug naar de jaren 80 zonder mobiele telefoon, zonder computer en internet. Toen er volop tijd was om buiten te spelen en misschien nog wel fijner, toen er tijd was om je te vervelen.

In mijn fotoserie, ABSTRACT ATTRACTS!, vind je lijnen, vormen en elementen die in het normale leven terug te vinden zijn.
De werkelijkheid van deze patronen en lijnen in het dagelijkse leven trekken mij aan omdat ze tijdloos zijn.
In deze serie haalde ik zoveel mogelijk verwijzingen naar het huidige tijdbeeld weg zodat ik er mijn eigen werkelijkheid in kon zien.
Ik zie een jaren ‘80 wereld en hoor op de achtergrond die top 40-muziek, van de radio opgenomen op een cassettebandje, waar ik als kind zo graag naar luisterde. Ik ga op in vrijheid en ontspanning en laat het nu even los. Wat is jouw eigen werkelijkheid?

fotoserie ABSTRACT ATTRACTS!

  • formaat 40 x 60 cm compleet ingelijsd
  • maatwerk formaten ook mogelijk!
  • allen ingelijsd door gespecialiseerde en kundige lijstenmakerij Cadre
  • elk werk bevat een certificaat van echtheid

GA NAAR DE ONLINE ARTSTORE https://www.linesareeverywhere.com/artstore/

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ENGLISH TRANSLATION

I really have a love-hate relationship with our lightning-fast 24/7 society. The wave of daily stimuli and information comes over me every day.

On the one hand, I feel a lot of love for the fact that everyone’s world has grown and continues to grow every day. This is thanks to the progressive technological developments that effortlessly ensure that more and more people get the same opportunities and possibilities. The world is at our feet!

On the other hand, I feel the stress and busyness of our current 24-hour economy. Everywhere and always there are incentives that come in hard and that will only increase in the future.

During my burnout, a few years ago, I was so shocked by the vulnerability of my own mental health. I am proud that I came out so much stronger, got to know myself better and made better choices. This period has changed me. I got to know myself better during my recovery and I still grow every day. Since then, I have also been aware of the balance between action and rest on a daily basis and I can deal with this more and more.

“I want to create my own world. An abstract world that is not like real reality, but like reality as I want to see it myself. ”

I am a child of the pragmatic generation, also known as the fries generation.
It was the last generation which growed up without technology. Sometimes I want going back for that quiet time without choice stress for myself and my children,. Back to the 80s without a mobile phone, without a computer and internet. When there was plenty of time to play outside and perhaps even better, when there was time to get bored.

In my photo series, ABSTRACT ATTRACTS ! you will find lines, shapes and elements that can be found in normal life. The reality of these patterns and lines in everyday life attract me because they are timeless. In this series, I removed as many references to the current era as possible so that I could see my own reality in it. I see an ’80s world and in the background I hear the top 40 music, recorded from the radio on a cassette tape, which I loved to listen to as a child.
I am absorbed in freedom and relaxation and let it go now.

ABSTRACT ATTRACTS!
What’s your own reality?

Nicole Tanke

GO TO THE ONLINE ARTSTORE https://www.linesareeverywhere.com/artstore/

 

 

error: Content is protected !