Fotoserie LINES OF SILENCE

Abstracte fotokunst

Fotokunstenaar Nicole Tanke laat je je eigen keuze in vrijheid zien en daartoe nodigt zij elke moderne kunstliefhebber uit om door haar ogen mee te kijken naar het veelzijdige lijnenspel van bijzondere locaties maar ook de alledaagse elementen buiten op straat, waar men vaak in deze huidige hectische samenleving aan voorbij loopt. Deze serie abstracte fotokunstwerken tonen de lijnen en patronen van haar wereld, de lijnen van stilte.

De ommezwaai

De fotografe verruilde na een burn out haar veilige leven met een vaste baan naar een bewuster leven en zoektocht in haar creatieve en persoonlijke ontwikkeling. De ontdekking van de camera in 2013 hielp haar daarbij en veranderde haar kijk op de wereld en ze ontdekte prachtige kunst in het dagelijks leven. “Ik wil een bewuster leven en alleen dingen doen die mijn hart echt sneller doen kloppen: ik wil mijn rechterbrein en creativiteit ontwikkelen, avonturen ontdekken en beleven. Mensen inspireren en bewust maken maar ook om prachtige foto’s te maken”, aldus Nicole. Deze persoonlijke ontdekkingstocht van de afgelopen jaren vertaalt zich in haar abstracte fotokunstwerken.

LINES OF SILENCE is een complete fotokunstserie en is beoordeeld op waarde door curator Feiko Koster ( Eduard Planting Gallery, Naarden – Vesting). Ik laat je je eigen keuze in vrijheid zien en daartoe nodig ik elke moderne kunstliefhebber uit om door haar ogen mee te kijken naar het veelzijdige lijnenspel van bijzondere locaties maar ook de alledaagse elementen buiten op straat, waar men vaak in deze huidige hectische samenleving aan voorbij loopt. Deze serie abstracte fotokunstwerken tonen de lijnen en patronen van mijn wereld, de lijnen van stilte.

GA NAAR DE ONLINE ARTSTORE

 

Klik in het midden om de brochure LINES OF SILENCE te openen

SERIE LINES OF SILENCE

 • Enkele werken zijn vertegenwoordigd door Feiko Koster, galeriehouder Eduard Planting Gallery in Naarden- Vesting (Het Arsenaal)
 • prijzen zijn beoordeeld door kunstcurator
 • beperkte edities
 • verkrijgbaar in 3 maten
 • glans van matte afwerking
 • elk werk bevat een certificaat van echtheid materiaal van deze serie
 • Metal Aluminium door prefferd supplier uit Nederland
 • keuze voor interieurkwaliteit en buitenkwaliteiT
 • Kunstwerken worden door de fotokunstenaar zelf gemaakt

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ENGLISH TRANSLATION

Photo artist Nicole Tanke shows you your own freedom of choice and to this end she invites every modern art lover to watch through her eyes the multifaceted lines of special locations but also the everyday elements outside on the street, where people often stay in this hectic society runs past. This series of abstract photo artworks show the lines and patterns of her world, the lines of silence.

The turnaround

The photographer exchanged her safe life after a burnout with a steady job towards a more conscious life and quest in her creative and personal development. The discovery of the camera in 2013 helped her and her view of the world changed and she discovered beautiful art in everyday life. “I want a more conscious life and only do things that really make my heart beat faster: I want to develop my right brain and creativity, discover and experience adventures. Inspiring people and making them aware, but also making beautiful pictures “, says Nicole. This personal discovery journey of recent years translates into her abstract photo artworks and this is reflected in this debut exhibition.

Click in the middle to open the LINES OF SILENCE brochure

SERIE LINES OF SILENCE

 • prices have been assessed by art curator
 • limited editions
 • available in 3 sizes
 • gloss of matte finish edition
 • every work contains a certificate of authenticity
 • material of this series: Metal Aluminium by prefferd supplier from The Netherlands
 • choice for interior quality and exterior quality
 • Artwork will be brought by the photo artist herself

 

GO TO THE ONLINE ARTSTORE https://www.linesareeverywhere.com/artstore/

 

ARTIST STATEMENT NICOLE TANKE: https://www.linesareeverywhere.com/aboutnicole/

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !